ZAKAPŁANA.pl

Post

Modlitwa
Apostolstwo

 

"Istnieją trzy rzeczy, bracia, na których stoi wiara, wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to: modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post - te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie życie."         
                                                                                                                                św. Piotr Chryzolog

Podstawowe Zadania Wspólnoty

"Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości."
                               

                          św. Teresa od Dzieciątka Jezus

"Zewnętrzne gesty pokuty mają znaczenie, jeśli są wyrazem wewnętrznej postawy, jeśli wyrażają usilną wolę odwrócenia się od zła i wejścia na drogę dobra. Na tym polega głęboki sens chrześcijańskiej ascezy".
                                                                                                                            św. Jan Paweł II

"Ponieważ właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie."
               Katechizm Kościoła Katolickiego nr 940

„Tworzenie nowych członków mistycznego Ciała Chrystusowego do końca świata należy do Ducha Świętego. Lecz jak bł. Ludwik Grignion wykazuje, dzieło to jest dokonywane z Maryją, w Maryi i przez Maryję”. 
                                     św. Maksymilian M. Kolbe

Post

Apostolstwo

Maryjność

KONTAKT Z KSIĘŻMI

Pomoc duchowa i psychologiczna

Psychologia i duchowość

  1. pl

Dołącz do wspólnej modlitwy za biskupów kapłanów i Kościół.

Czytaj więcej