ZAKAPŁANA.pl

MARYJNOŚĆ

 Patrząc na wiarę Maryi i wielkie dzieło Boże, które w oparciu o nią mogło się
spełnić, i w Maryi, i w dziejach ludzkich, to z łatwością dostrzegamy, że jego
warunkiem osobowym była pokora Maryi. Ona sama potwierdza, zdumiewając
się w Magnificat świętością, wszechmocą i miłosierdziem Boga, że „wejrzał On
na Jej pokorę”. Nie było innego motywu działania Boga względem Maryi i
zniżenia się do Niej, jak właśnie ta najbardziej adekwatna postawa względem
Boga, którą może przyjąć i wyrazić człowiek. Bóg nie patrzy na niczyje zasługi,
na takie czy inne osiągnięcia, na większe czy mniejsze zamiary, ale tylko i
wyłącznie na pokorę, czyli uznanie duchowe nieskończonego dystansu, jaki
oddziela człowieka od Niego, od Jego świętości i Jego majestatu. Tradycja
duchowa Kościoła, czerpiąc z przykładu Maryi, nie waha się podkreślać, że
właściwa postawa człowieka względem Boga to „pokora i duch skruszony”, jak
wyraża to Psalm 51.

 Piękną formą modlitwy Maryjnej jest różaniec ofiarowany za kapłanów.
Przyłącz się zatem do odnowy Kościoła przez swoją kroplę wsparcia.

Przykładowe modlitwy
za kapłanów