ZAKAPŁANA.pl

Dołącz do wspólnej modlitwy za biskupów kapłanów i Kościół. Nasza posługa wyróżnia się czterema filarami duchowości Katolickiej: modlitwa, post, apostolstwo i maryjność, na których stoi również całe chrześcijańskie życie. W oparciu o tę drogę świętości wspieramy kapłanów w poczwórnej formie pomocy takiej jak: modlitwa, post, ofiarowanie cierpienia i pomoc materialna. Praktykując je w codzienności, pragniemy nieść pomoc biskupom i kapłanom w ich konkretnej posłudze duszpasterskiej. Otaczamy naszą modlitwą także Kościół Święty na czele z Papieżem Franciszkiem. Patronami dzieła pomocy kapłanom są NMP Matka Kapłanów, Św. Józef i Św. Jan Paweł II. Przyłącz się do odnowy Kościoła przez swoją kroplę wsparcia.

Wspieram

Abp Wacław

Ks. Szymon

Ks. Błażej

Ks. Zdzisław

Ks. Jan

Ks. Paweł

KAPŁANI ZA KTÓRYCH SZCZEGÓLNIE SIĘ MODLIMY

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus 


O Jezu, Wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić.
       
Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca, naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa.
 
Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc.


Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.