ZAKAPŁANA.pl

Modlitwa 10 Różańca w jeden wyznaczony dzień tygodnia.

Trwa przez cały rok od daty rozpoczęcia modlitwy. W margaretce modli się siedem osób z których każda ma wyznaczony jeden dzień w tygodniu . 

Roczna margaretka

Modlitwa Tajemnicą Różańca.

Raz w miesiącu obowiązkowo (lub w wybrane przez siebie dni) ofiarujemy jedną Tajemnicę różańca za wybranego lub otrzymanego kapłana. Czas modlitwy ustalony jest dowolnie.

Różaniec

Zamówienie Mszy Świętej za kapłana lub Komunią Święta przyjęta w jego intencji. Poświęcenia czasu na Adorację Najświętszego Sakramentu lub nawiedzenie Kościoła lub kaplicy . 

Msza Święta lub Adoracja Najświętszego Sakramentu

Post o chlebie i wodzie

Tradycyjna i najstarsza forma postu. Trzy posiłki dziennie o chlebie (można z masłem) i wodzie ( herbata ) w oparciu o swój stan zdrowia. Mogę także zrezygnować z jednego posiłku dziennie.  

Rezygnacja z medii społecznościowych

Podejmuję jednodniową lub cotygodniową formę rezygnacji z korzystania z mediów społecznościowych takich jak internet, komórka, telewizja itp. 

Wstrzemięźliwość od prostych przyjemności

Odmawiam sobie prostych codziennych przyjemności takich jak kawa, słodycze, seriale itp. Podejmuję to wyrzeczenie w dogodny dla mnie dzień. Mogę to uczynić jednorazowo, co tydzień, raz w miesiącu. 

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Ofiara materialna

Wsparcie materialne osób biednych cierpiących i samotnych. Wspieranie instytucji religijnych oraz kapłanów przez dobrowolne ofiary.

Wybieram

Wybieram

Pomoc samotnym starszym i chorym

Ofiarowanie swojego czasu dla ludzi samotnych i chorych. 

Wybieram

Wybieram

Wolontariat i wsparcie ubogich

Zaangażowanie się w wolontariat parafialny lub miejscowy. Wspieranie ubogich i potrzebującyh pomocy. 

Choroba i cierpienie

Ofiarowanie swojej choroby i cierpienia za jednego kapłana. 

Bolesne stany emocjonalne

Doświadczenia smutku, samotności, pustki i odrzucenia. Można ofiarować te trudności za kapłana kiedy się pojawiają. 

Wybieram

Wybieram

Trudności życiowe

Problemy w pracy, w domu oraz niespodziewane codzienne trudności. Ofiarowanie ich za kapłana.

Wybieram

Duchowe zmagania i walka

Walka z pokusami i słabościami. Wychodzenie z grzechów i nałogów. Ofiarowanie ich za kapłana.